IFRS Update 2017

20.06.2017   Oslo
| |
regerg.jpg
Sted:
Oslo
Lokale:
Oslo Kongressenter Folkets Hus
Varighet
20.6.2017 kl.08:15 20.6.2017 kl.16:00
Påmeldingsfrist
19.6.2017 kl.18:35
Påmeldingsfrist er utgått
Pris
2000,00 kr
Ansvarlig:
Kurskoordinator
40639950

Det er store endringer i regnskapsreglene. Dette vil ha en betydelig innvirkning på regnskaps- og forretningsprosesser.

Fra 1.1.2018 skal IFRS 9 Financial Instruments og IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers være innført. Den nye standarden om finansielle instrumenter vil påvirke mange. Den nye standarden om inntektsføring vil påvirke alle. Og senest fra 1.1.2019 skal leieavtaler regnskapsføres i tråd med IFRS 16 Leases og de fleste leieavtaler må balanseføres!

På IFRS Update 2017 vil du få nyttige innspill og ideer! Vårt formål med dagen er å bidra til at du er "good to go".

 

Program

____________________________________________________

Kompetanseutvikling – KPMGs løfte
v/ Arne Frogner

Hot Topics
v/ Lars I. Pettersen
____________________________________________________

Parallellsesjon

1A: IFRS 16 Leieavtaler– Regnskapsføring for leietaker
v/ Brian O'Donovan, Jan Arild Brandt

1B: IFRS 9 Finansielle instrumenter – for industriforetak
med hovedfokus på sikringsbokføring
v/ Christian Debus
______________________________________________________________________________

Parallellsesjon

2A: Alternative resultatmål: Erfaringer fra praksis
v/ Peggy T. Berner

2B: IFRS 16 Leieavtaler – Regnskapsmessige utfordringer for utleier-foretak
v/ Brian O'Donovan

1B: Gjennomgangen IFRS 9 Finansielle instrumenter fortsetter
______________________________________________________________________________

Parallellsesjon

3A: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers – Are you good to go?
v/ Irina Ipatova, Brian O'Donovan, Caroline NissenJan Aastveit

3B: IAS 36 Nedskrivning av eiendeler
      v/ Anfinn FardalCathrine H. Rein|

     Tilsynssaker
     v/ Mona Larsen
______________________________________________________________________________

En oversikt over utviklingen i IFRS og NGAAP, delårsrapportering
og fokusområder 2017
v/ Ståle ChristensenJan Aastveit

Hovedbudskapet i de ulike kursdelene 
Fasilitator: Marie Hervold Riise
______________________________________________________________________________

 

Etterutdanning for deltakelse på hele dagen:

  • Revisor: 6,5 timer regnskap
  • Regnskapsfører: 6,5 timer finansregnskap

 

Du vil trenge å ha programet foran deg når du skal velge parallellsesjoner, programet finner du her: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/no/pdf/IFRS%20Update%202017.pdf

English:
Please click here for more information >>

 

  

 (Det er bare å skrolle forbi alle de grå boksene under)

1A: IFRS 16 Leieavtaler – Regnskapsføring for leietaker

Brian O'Donovan, Jan Arild Brandt

 

Start
20.6 kl.0920
Slutt
20.6 kl.1020
Ansvarlig
Robert Hast
Sted
TBA

1B: IFRS 9 Finansielle instrumenter – for industriforetak, med hovedfokus på sikringsbokføring

Christian Debus

 

Start
20.6 kl.0920
Slutt
20.6 kl.1130
Ansvarlig
Robert Hast
Sted
TBA

2A: Alternative resultatmål: Erfaringer fra praksis

Peggy T. Berner

 

Start
20.6 kl.1040
Slutt
20.6 kl.1130
Ansvarlig
Robert Hast
Sted
TBA

2B: IFRS 16 Leieavtaler – Regnskapsmessige utfordringer for utleier-foretak

Brian O'Donovan

 

Start
20.6 kl.1020
Slutt
20.6 kl.1130
Ansvarlig
Robert Hast
Sted
TBA

3A: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers – Are you good to go?

Irina Ipatova, Brian O'Donovan, Jan Aastveit, Caroline Nissen

 

Start
20.6 kl.1230
Slutt
20.6 kl.1450
Ansvarlig
Robert Hast
Sted
TBA

3B: IAS 36 Nedskrivning av eiendeler | Tilsynssaker

IAS 36 Nedskrivning av eiendeler
Anfinn Fardal, Cathrine H. Rein

Tilsynssaker 
Mona Larsen

 

Start
20.6 kl.1230
Slutt
20.6 kl.1450
Ansvarlig
Robert Hast
Sted
TBA
Dette arrangementet er kansellert eller avsluttet!
Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 07.45.
Lag kjørerute
Tips en venn/kollega