Logo
Tilbake til kursoversikt

Oppbemanning gjennom innleie og midlertidige ansettelse – et minefelt

Stock image

Mange virksomheter merker behov for å øke bemanningen midlertidig, enten gjennom midlertidig ansettelse eller innleie fra  vikarbyrå. I slike situasjoner er det viktig å kjenne til fordeler og ulemper ved de ulike tilknytningsformene.

Dette kan være et minefelt dersom man tråkker galt, og ikke kjenner til det ansvaret man påtar seg ved bruk av innleie og midlertidig arbeidskraft.

KPMGs fagpersoner i arbeidsrett vil på dette seminaret forsøke å besvare de viktigste spørsmålene knyttet til bruk av innleie og midlertidig ansettelse. Les mer om saken her.

Agenda 

- Når kan vi benytte oss av midlertidige ansettelser?

- De særlige kravene til skriftlig arbeidsavtale ved midlertidig tilsetting. Når kan vi leie inn ansatte?

- Hvilke forskjeller er det mellom innleie fra bemanningsbyrå og ordinære virksomheter?

- Hva er fordeler og ulemper ved ulike former for innleie og midlertidig ansettelse?

- Hva bør man vurdere i forkant av midlertidige ansettelse og innleie?

- Hvilket ansvar påligger innleier? Vi behandler likebehandling, solidaransvar, opplysningsplikten og innsynsretten.     

Foredragsholder

Kristoffer Krane Sannes, advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma

Målgruppe

Daglig leder/ CEO, Økonomisjef/ CFO, HR/ Personal

Praktisk informasjon

Registrering fra kl. 08.15

Sted
Oslo
Lokale
KPMG huset Sørkedalsveien 6 Oslo
Varighet
17.10.2017 kl. 08:30
17.10.2017 kl. 09:30
Påmeldingsfrist
13.10.2017 09. 09:00
Påmeldingsfrist er utgått
Pris
Gratis
Ansvarlig
Merethe Flyen
Markeds- og eventkoordinator

Din kursoversikt

Tilbake til toppen