Smart Procurement

22.11.2017   Oslo/Video
| |
Procurement.png
Sted:
Oslo
Lokale:
Auditoriet Video-overføring
Varighet
22.11.2017 kl.09:00 22.11.2017 kl.11:00
Påmeldingsfrist
21.11.2017 kl.14:15
Påmeldingsfrist er utgått
Pris
Gratis
Ansvarlig:
Markeds- og eventkoordinator
95229992
Hvordan følge opp og rapportere ulike type besparelsestiltak på en måte som sikrer forankring av resultater hos økonomi og interne kunder?

En godt utviklet innkjøpsfunksjon følger kostnadsreduserende tiltak helt frem til bunnlinjeeffekt er realisert. Enten det være seg kostnadsreduksjoner, kostnadsunngåelse eller engangseffekter er det sentralt med transparente kalkulasjoner skreddersydd for ulike type initiativer. Mange virksomheter har i dag utfordringer med å få anerkjennelse for sine prestasjoner, samt mangler et godt system for å følge tiltakene etter at ny kontrakt er signert eller andre forbedringer utført.

På dette seminaret vil Tormod Voje, Jonas Sønsteby og Laban Cramer redegjøre for hvordan man i praksis kan følge ulike type initiativer frem til bunnlinjeeffekt. De vil dele sine erfaringer inne kalkulasjoner, rapportering med et bredt utvalg eksempler.

Det oppfordres til å melde inn spørsmål vedrørende spesifikke tiltak relevant for din virksomhet i forkant av frokostseminaret, senest 6. november, slik at valg av eksempler i presentasjonen kan tilpasses. 

Agenda

— Beste / verste praksis rapportering av besparelser

— Fremgangsmåte

— Eksempler fra ulike kategorier og type initiativer (innmeldte spørsmål)

— Rapportering og kommunikasjon

— Q&A

 

Foredragsholdere:
 
Tormod Voje, Director KPMG
 
Tormod er prosjektleder innen Procurement & Supply Chain ved KPMGs Oslo kontor. Gjennom hans 8 år i KPMG har han jobbet med etablering og implementering av ny strategi for innkjøp- og logistikkvirksomheter. Målsetningen med prosjektene har vært å oppnå besparelser for virksomhetens eiere, Tormod har vært ansvarlig for å bygge opp et rammeverk for måling av besparelser som benyttes på tvers av KPMGs prosjekter. 
 

Jonas Sønsteby, Director KPMG

Jonas har omfattende erfaring fra utvikling av innkjøpsfunksjoner i offentlig og privat sektor. Som leder for flere ambisiøse transformasjonsprogrammer i organisasjoner med ulike modenhetsnivåer, vet Jonas hva som skal til og hvilke kritiske suksessfaktorer som må realiseres for å bygge en innkjøpsfunksjon som leverer målbare og varig verdi, og understøtter ulike virksomhetsmål.

 

Laban Cramer, Senior Associate KPMG

Laban har bred erfaring med utvikling av kategoristrategier og kategoristyring, herunder identifisering, implementering og oppfølging av ulike typer besparelsestiltak og andre kvantifiserbare gevinster. Eksempler på innkjøpskategorier der Laban har detaljert innsikt er Matvarer, Reise, Telefoni og ulike typer Forbruksmateriell. Gjennom sin erfaring og praktiske tilnærming til strukturert arbeid med besparelser er Laban en viktig bidragsyter gjennom både analyse- og implementeringsfasen i kostnadsreduksjonsprosjekter.

 

Videooverføring

Seminaret blir videooverført til et utvalg lokale KPMG-kontorer. Vennligst velg din ønskede lokasjon ved registrering. 

- Bergen

- Bodø

- Hamar

- Molde

- Sandefjord

- Stavanger

- Ålesund

Dette arrangementet er kansellert eller avsluttet!
Tips en venn/kollega