IFRS 15 Inntektsføring

11.12.2017   Hamar
| |
GettyImages_121330577_8750_right.jpg
Sted:
Hamar
Lokale:
KPMG Hamar
Varighet
11.12.2017 kl.08:30 11.12.2017 kl.12:00
Påmeldingsfrist
1.12.2017 kl.16:00
Påmeldingsfrist er utgått
Pris
Gratis
Ansvarlig:
administrativ koordinator
40639519

Den nye standarden for inntektsføring vil påvirke alle foretak som rapporterer iht. IFRS. Alle foretak må vurdere dagens rutiner og inntektsføringsprinsipper i forhold til de nye kravene i IFRS 15 for å se om det må gjøres endringer. I tillegg innfører den nye standarden nye og utvidede notekrav, noe som betyr at alle vil "rammes" av den nye standarden, uavhengig av om den påvirker inntektsføringen eller ikke.

CFO'er og revisjonskomiteer i andre land har uttalt at de ønsker sammenlignbar informasjon. Det er sannsynlig at tilsvarende syn vil gjelde i Norge. Skal ditt foretak ha sammenlignbar informasjon må du ha informasjon etter den nye standarden klar for 2017. Det innebærer også at du må sørge for at selve overgangen til nye regler ("transition") blir riktig.

På dette seminaret ser Peggy T Berner og Serve Fjærvoll nærmere på kravene i standarden og du får innsikt både i overgangsreglene og de utvidede notekravene.

 

Dette arrangementet er kansellert eller avsluttet!
Tips en venn/kollega