Smart Procurement

31.01.2018   Hamar
| |
asfsafsadf.jpg
Sted:
Hamar
Lokale:
Boligpartner Arena, Bjerklis veg 9
Varighet
31.1.2018 kl.17:15 31.1.2018 kl.19:30
Påmeldingsfrist
31.1.2018 kl.09:00
Påmeldingsfrist er utgått
Pris
Gratis
Ansvarlig:
administrativ koordinator
40639519

Hvordan få innkjøpsfunksjonen til å levere varige kostnadsreduksjoner samtidig som virksomhetsmål og behov ivaretas?

Våre erfaringer er at virksomheter kan gjøre vesentlige besparelser ved å forbedre sine innkjøpsprosesser. En godt utviklet innkjøpsfunksjon har en tydelig tilnærming til hvordan bidra til økt konkurransekraft for virksomheten. Det handler blant annet om evnen til å ha innovative innkjøpsstrategier med tett forankring til behov og marked, hensiktsmessig organisering med riktig kompetanse og IT-systemer. Videre bidrar en godt utviklet innkjøpsfunksjon med økt konkurransekraft gjennom å følge kostnadsreduserende tiltak helt frem til bunnlinjeeffekt er realisert.

På dette seminaret vil KPMGs erfarne eksperter Jonas Sønsteby, Tormod Voje og Laban Cramer redegjøre for hvordan innkjøpsfunksjoner i praksis kan få til varige kostnadsreduksjoner og bidra med styringsinformasjon opp mot økonomi- og budsjettprosesser gjennom smartere innkjøp, transformasjon av innkjøpsfunksjonen og en helhetlig tilnærming til besparelsesrapportering.

De vil dele sine erfaringer og gi eksempler på realiserte gevinster og rapportering fra et bredt utvalg eksempler.

Agenda
— Hva er business caset for å satse på Innkjøp?
— Hvordan identifisere, kvantifisere og realisere potensialet?
— Hvordan sikre at besparelsene når bunnlinjen?
— Hvordan bygge en liten, men effektiv innkjøpsfunksjon?
— Hva er business caset for å satse på Innkjøp?

Etter seminaret er det mulighet til å se Storhamar Håndball Elite mot Byåsen kl. 20.30.

Velkommen!

 

Om foredragsholderne 

Tormod Voje, Director KPMG
Tormod er prosjektleder innen Procurement & Supply Chain ved KPMGs Oslo kontor. Gjennom hans 8 år i KPMG har han jobbet med etablering og implementering av ny strategi for innkjøp- og logistikkvirksomheter. Målsetningen med prosjektene har vært å oppnå besparelser for virksomhetens eiere, Tormod har vært ansvarlig for å bygge opp et rammeverk for måling av besparelser som benyttes på tvers av KPMGs prosjekter.

Jonas Sønsteby, Director KPMG 
Jonas har omfattende erfaring fra utvikling av innkjøpsfunksjoner i offentlig og privat sektor. Som leder for flere ambisiøse transformasjonsprogrammer i organisasjoner med ulike modenhetsnivåer, vet Jonas hva som skal til og hvilke kritiske suksessfaktorer som må realiseres for å bygge en innkjøpsfunksjon som leverer målbare og varig verdi, og understøtter ulike virksomhetsmål.

Laban Cramer, Sen. Associate KPMG
Laban har bred erfaring med utvikling av kategoristrategier og kategoristyring, herunder identifisering, implementering og oppfølging av ulike typer besparelsestiltak og andre kvantifiserbare gevinster. Eksempler på innkjøpskategorier der Laban har detaljert innsikt er Matvarer, Reise, Telefoni og ulike typer Forbruksmateriell. Gjennom sin erfaring og praktiske tilnærming til strukturert arbeid med besparelser er Laban en viktig bidragsyter gjennom både analyse- og implementeringsfasen i kostnadsreduksjonsprosjekter.

 

Dette arrangementet er kansellert eller avsluttet!
Praktisk informasjon
Lag kjørerute
Tips en venn/kollega