Leverandørkontrakter i Offshore-industrien

16.03.2018   Stavanger
| |
GettyImages_514348379_Cropped_9126.png
Sted:
Stavanger
Lokale:
Clarion Hotel Air Sola
Varighet
16.3.2018 kl.08:30 16.3.2018 kl.12:00
Påmeldingsfrist
15.3.2018 kl.09:00
Påmeldingsfrist er utgått
Pris
Gratis
Ansvarlig:
Kontormedarbeider
93213326

Når man forhandler og inngår avtaler, krever det erfaring og kunnskap. Utfordrende juridiske og kommersielle reguleringer, sammen med stort press på å vinne nye kontrakter, skaper høyere finansiell eksponering for selskapene. Status blir høyere risiko og lavere marginer. Noen risikoer ønsker selskapet å ta, og andre har de ikke tatt stilling til.

Vi tar en gjennomgang av de tema som det ofte knyttes konflikter til.


Målgruppe
Personer som arbeider med forhandlinger, tilbud/tender, kontraktsadministrasjon og claims.

 

Foredragsholdere

Tor-Axel Schwerdt, director / advokat KPMG Norge

Tor-Axel Schwerdt er advokat på KPMG Law Advokatfirma kontor i Stavanger. Tor-Axel har lang erfaring fra norsk og internasjonal olje & gass virksomhet og har som advokat jobbet med både juridiske og kommersielle problemstillinger i offshore industrien. Han har bred erfaring fra forhandlinger i Norge og utlandet samt løst tvister i rettssystemet.


Erik Sand, advokat / director KPMG i Norge

Erik er advokat i avdeling for selskapskatt og selskapsrett i KPMG Law Advokatfirma i Stavanger. Han har mer enn 10-års erfaring innenfor skatt, både som ekstern advokat men også som ansatt innen oljeservice selskap og har opparbeidet seg en bred kompetanse innen flere fagområder, herunder kontraktsrett, fast eiendom og trygd mv.

Per Daniel Nyberg, Advokat / Partner KPMG i Norge

KPMG i Norge Per Daniel er advokat og partner. Han er leder for KPMG Law Advokatfirmas bransjegruppe for energi- og naturressurser. I tillegg er han bidragsyter i KPMGs internasjonale bransjenettverk for Transfer Pricing (GTPS) og ENR (Energy and Natural Resources). Per Daniel bistår først og fremst innen norsk og internasjonal skatterett, internprising og skattespørsmål knyttet til EØS-avtalen. I tillegg til selskapsbeskatning har Per Daniel også utstrakt erfaring fra særbeskatningsregimer for rederier samt petroleumsvirksomhet. Per Daniel bistår også ved kjøp og salg av virksomheter knyttet til både petroleums- og offshorevirksomhet.

Dette arrangementet er kansellert eller avsluttet!
Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00
Lag kjørerute
Tips en venn/kollega