GDPR Workshop

18.04.2018   Bergen
| |
57340907_4069.jpg
Sted:
Bergen
Lokale:
KPMG, Kanalveien 11
Varighet
18.4.2018 kl.09:00 18.4.2018 kl.12:30
Påmeldingsfrist
17.4.2018 kl.14:00
Påmeldingsfrist er utgått
Pris
1900,00 kr
Ansvarlig:
Ressurskoordinator
40639770

Nye personvernregler fra mai 2018
– vi hjelper deres virksomhet å komme i gang

EUs personvernforordning (GDPR) vil gjelde i EU fra 25. mai 2018. Forordningen legger opp til at reglene også skal gjelde i EØS. Regjeringen tar sikte på å implementere reglene via en ny personopplysningslov etter at forordningen er implementert i EØS-avtalen. Denne er ikke vedtatt enda. Vi vet imidlertid at reglene også kommer til å gjelde for Norge, men tidspunktet for ikrafttreden er enda noe usikkert. Virksomheter må imidlertid være beredt på at reglene kan tre i kraft den 25. mai 2018.

Mange virksomheter synes det er utfordrende å forstå hva de nye personvernreglene innebærer for egen virksomhet, noe som også i mange tilfeller medfører at ledelsen ikke engasjerer seg i temaet og de problemstillingene regelverket reiser.

KPMG har bistått en rekke kunder med kartlegging og implementeringsarbeid av de nye personvernreglene, og våre fagpersoner vil på denne workshopen gjennomgå praktiske løsninger for kartlegging av eksisterende prosesser, samt anbefalinger og "best practice" for implementering og etterlevelse av det nye regelverket.

Kurset passer for både små og mellomstore virksomheter, organisasjoner, lag og foreninger o.l. som ikke enda har kommet i gang med arbeidet med å etterleve de nye personvernreglene, eller behøver bistand i deres allerede påbegynte arbeid.

Det åpnes også for diskusjoner og spørsmål om deres konkrete virksomhets etterlevelse.

Agenda

KPMGs fagpersoner vil på workshopen blant annet gjennomgå praktiske løsninger for disse temaene:

— Generelt om kartlegging og implementering
— Oversikt/protokoll over personopplysninger
— Behandlingsgrunnlag – særlig om samtykke
— Databehandlere og databehandleravtaler
— Informasjon til "de registrerte"
— Rettigheter for "de registrerte" – bl.a. innsyn og sletting

Foredragsholdere
Lise Onarheim, Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS
Stian Petersen, Senior Manager, KPMG Advisory

Målgruppe
Ledere, mellomledere og nøkkelpersoner innen HR, Compliance og IT.

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.30.

Dette arrangementet er kansellert eller avsluttet!
Tips en venn/kollega