KPMGs Lederkonferanser

KPMG_samlet_konferanser_480x150

Årlig arrangerer KPMG Lederkonferanser i storbyene med dyktige og inspirerende foredragsholdere fra inn og utland.

02.09.2014

| |

I 2014 tok vi opp 'Endringsprosesser'. 'Med nye produkter, nye metoder, nye teknologier og nye markeder endrer konkurransesituasjonen seg hele tiden. Skal du lykkes i en moderne verden, så må du kunne håndtere kontinuerlige endringsprosesser. Å beherske endring er å beherske fremtiden! KPMG hadde fokus på endringene og hva dette krever av dagens ledere. I tillegg til inspirerende foredragsholdere er konferansene et sted å bygge nettverk!