Regnskap

KPMG_01

KPMG arrangerer flere kurs i regnskap det kommende året slik at du enkelt kan holde deg ajour.

23.01.2015

| |

 

Det er store endringer på gang i regnskaps¬ reglene. Vi får forslag til ny eller betydelig endret regnskapslov i løpet av året, vi får ny norsk regn¬ skapsstandard og det er flere store endringer i IFRS, som den nye standarden om inntektsføring, den nye standarden om finansielle instrumenter og den ventede nye standarden om leieavtaler.

I tillegg medfører den økte økonomiske ustabili¬teten vi har sett på slutten av 2014 at det vil være større krav til gode vurderinger av regnskaps¬ poster som i stor utstrekning bygger på estimater.

Oversikt over våre regnskapskurs finner du i vedlagte kursoversikt eller i vår kurskalender der du kan melde deg på de aktuelle kursene.


Velkommen til kurs!

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt :

 

9828961 

Jan Aastveit
Partner, DPP Accounting & Reporting
47 4063 9339
jan.aastveit@kpmg.no