Vår kurs- og seminarvirksomhet

9497800

KPMG driver en utstrakt kurs- og seminarvirksomhet. Våre foredragsholdere har faglig spisskompetanse og lang erfaring innenfor sine respektive fagfelt. De blir ofte brukt som foredragsholdere ved eksterne arrangementer.

22.12.2011

| |

Kurs / seminarer
I Norge holder vi kurs innen alle forretningsområder og i alle byer. Kurskalenderen oppdateres fortløpende med kurs.

Du kan abonnere på kurs ved å fylle ut ’Varsling på kurs og seminarer’ i høyre kolonnen. Velg fagområde, bransje og sted du ønsker å få informasjon om aktuelle kurs på og du vil motta en varsel hver gang et aktuelt kurs publiseres i kurskalenderen.

I tillegg til kursene som legges ut i kurskalenderen kan vi holde skreddersydde kurs for din bedrift. Kontakt din rådgiver om du er interessert i dette.

Internasjonale konferanser
KPMG arrangerer mange, årlige internasjonale konferanser i utlandet som våre kunder blir invitert til. Disse arrangeres ofte sammen med samarbeidspartnere som har sentrale roller i forhold til fagområdet eller bransjen som konferansen fokuserer på. Kursene legges ut på kpmg.com